นวัตกรรมเชื้อเพลิง

เราคือผู้บุกเบิกตลาด Wood Pellet ในประเทศไทย


เราได้ผ่านการทดสอบและพัฒนาวัตถุดิบ และ กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุดสำหรับใช้ในโรงงาน หรือ แม้แต่ผลิตกระแสไฟฟ้า

เราคือโรงงานผู้ผลิต

ผู้ผลิตตัวจริงเท่านั้นที่จะสามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้งานตัวจริง


จากที่เราได้คลุกคลีกับลูกค้าทั้งต่างประเทศและในประเทศ อย่างมากมาย และยาวนานทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานเชื้อเพลิงอย่างแท้จริง

คุณภาพส่งออก

สินค้าขายดีของเราคือ Wood Pellet คุณภาพส่งออก


เราคือที่หนึ่งในการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เราผลิตแต่ Wood Pellet คุณภาพสูง มี Certificate ที่ได้รับการรับรองระดับโลก

ราคาถูกที่สุด

เรามั่นใจว่าหากเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นแล้วนั้น Wood Pellet จากเราจะมีความคุ้มค่าที่สูงที่สุด เทียบกับเชื้อเพลิงทุกๆชนิด  ไม่ว่าจะเป็น กะลาปาล์ม ไม้สับ และอื่นๆ

บริการเป็นเลิศ

เรายินดีให้คำปรึกษา หากท่านสนใจเกี่ยวกับเชื้อเพลิง Wood Pellet


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งาน Wood Pellet เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถช่วยท่านได้ ขอให้ท่านติดต่อเรา

 
ยินดีต้อนรับสู่ เดอะ เพลเลทส์

pellets
เราเป็นผู้นำในการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood pellet) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัตถุดิบมาจากขี้เลื่อยทั้งไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน เปลือกยูคาลิปตัส ชานอ้อย ซังข้าวโพด รำข้าว หญ้า ฯลฯ สินค้าของเรามีความหลากหลาย มีคุณภาพและราคาไม่แพง สามารถนำไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงอื่นในอุตสาหกรรมได้อย่างดี เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ค่าความร้อนสูงและยาวนานกว่า ความชื้นต่ำกว่า 10% สะดวกต่อการขนส่ง การนำไปใช้ การจัดเก็บ การตรวจเช็คสินค้าคงคลังทำได้ง่าย ควบคุมปริมาณการใช้ได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงกับการขาดแคลนวัตถุดิบในฤดูฝน และมีความชื่นที่ไม่แน่นอน คาดเดาเหตุการณ์ไม่ได้

ปัจจุบัน ลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มีทั้งจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่นและจีน สินค้าที่ต้องการยังคงเป็นกลุ่มสินค้าทางด้านอาหารสัตว์มากที่สุด ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ เราจะเพิ่มกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตและยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนจากการนำ Wood Pellet มาทดแทนการใช้ถ่านหิน เนื่องจากถ่านหินให้มลพิษที่เกิดขึ้น จากการเผาไหม้มากกว่าWood Pellet ถึง 20 เท่า ซึ่งถืกว่าสูงมากและกำลังเป็นทสนใจกันอย่างมากในอุตสาหกรรมภาคการผลิตทั้งในและต่างประเทศ